Hoe te herkennen arbeidsongeschikt

Hoe onbekwaam te verklaren "De procedure" duurt vrij lang. 1. Naar de rechtbank gaan. 2. Psychiatrisch onderzoek (intramuraal of poliklinisch) 3. Vaststelling van een rechterlijke beslissing (erkenning als onbekwaam of weigering om onbekwaam te verklaren) Algemeen ...

Wat is een UFC?

Wat is UFC? Dit is een specerijen Federale Schatkist (Schatkist van Rusland), een federaal uitvoerend orgaan (federale dienst), dat, in overeenstemming met de wetgeving van de Russische Federatie, wetshandhavingsfuncties uitvoert om de uitvoering van de federale begroting, contant geld ...