Holiday Another: New in Legislation

Alle werkende burgers van de Russische Federatie volgens de grondwet van de staat hebben recht op een reguliere vakantie. De belangrijkste bepalingen met betrekking tot het verlenen van verlof worden geregeld door de artikelen 114-128 van de arbeidswetgeving van de Russische Federatie. Art. 122 garandeert het recht op ...