Artikel 186 VK RF

Artikel 186 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie In overeenstemming met art. 99 van het Wetboek van Strafvordering van de Russische Federatie Bij het beslissen over de noodzaak om een ​​preventieve maatregel te kiezen met betrekking tot een verdachte of beschuldigde van het plegen van een misdrijf en het vaststellen ervan ...

hoe is het onderzoeksteam gevormd?

Hoe wordt een opsporings-operationele groep gevormd? Afhankelijk van de aard van de te onderzoeken zaak. De kwantiteit en kwaliteitssamenstelling wordt bepaald. Dienovereenkomstig, onderzoekers met bepaalde ervaring, verschillende experts, het aantal operatieve medewerkers, mater-tech middelen ...

Gebruiken ze steroïden?

Krijg je gevangenisstraf voor het gebruik van steroïden? we hebben geen artikel 234 van het Wetboek van Strafrecht van Rusland Illegale circulatie van krachtige of giftige stoffen voor marketingdoeleinden. Deel 1. Illegale fabricage, verwerking, aanschaf, opslag, ...

Wat is een petitie?

Wat is een petitie? Verzoek om getuigen te ondervragen, u hebt het recht wanneer u onderzoeker wordt. U kunt - zie artikel 56 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie. Een getuige heeft het recht: