Worden premies geheven?

Worden premies geheven? Inkomstenbelasting is niet alleen onderworpen aan financiële bijstand, de rest van het salaris, eventuele vergoedingen, premie en ziekte - belastbaar Natuurlijk wordt de inkomstenbelasting opgelegd. omdat het een gewoon inkomen is ...

wat is een werknemer tegen een korting

waar een werknemer recht op heeft bij het verminderen Een werkgever bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst in verband met een vermindering van het aantal werknemers of personeel of liquidatie van de organisatie is verplicht om de werknemer te betalen: loon voor ...

Betaling van studieverlof. Termen, volgorde, berekening.

Betaling van studieverlof. Termen, volgorde, berekening. Het zogenaamde studieverlof voor werknemers bij verstek die studeren aan universiteiten, moet de werkgever op basis van een door de instelling afgegeven call certificate verstrekken. De vorm van een dergelijk certificaat wordt goedgekeurd door de Orde van het Ministerie van Onderwijs ...